ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (Infographic)

img
img
img
img
img
img
img
img

ประกาศ!!! เดือนตุลาคม 2564 มีหักสมาคมฌปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 950 บาท อัพเดทล่าสุด 

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี จำกัด

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด
ธนาคาร : กรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์
เลขที่บัญชี :  736-1-030971 

บริการคุณภาพ ระดับมาตรฐาน

โปร่งใส ใส่ใจแผนการลงทุน

พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา

ทีมงานเรายินดีให้บริการ
สมาชิกทุกท่าน

4,649

จำนวนสมาชิก

132,481,404.00

กำไรสุทธิปี

1,650,274,580

ทุนเรือนหุ้น