ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (Infographic)

img
img
img
img
img
img
img
img

สมาชิกที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีให้ถ่ายสำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย แจ้งเปลี่ยนได้ตั้งแต่ตอนนี้ ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 256

สมาชิกส่งเงิน สสธท. ได้วันที่ 9 - 24 ธันวาคม 2564 ในเวลาทำการ

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี จำกัด

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด
ธนาคาร : กรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์
เลขที่บัญชี :  736-1-030971 

บริการคุณภาพ ระดับมาตรฐาน

โปร่งใส ใส่ใจแผนการลงทุน

พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา

ทีมงานเรายินดีให้บริการ
สมาชิกทุกท่าน

4,649

จำนวนสมาชิก

132,481,404.00

กำไรสุทธิปี

1,650,274,580

ทุนเรือนหุ้น