ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (Infographic)

img
img
img
img

สสธท. ชำระเงินเพื่อคงสภาพสมาชิกปี 2564 ภายในวันที่ 10 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2563 โดยนำเงินมาจ่ายที่สหกรณ์ เท่านั้น หรือฝากส่งได้ แต่ไม่รับโอนเนื่องจากสมาชิกมียอดส่งเงินที่เท่ากัน

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี จำกัด

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด
ธนาคาร : กรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์
เลขที่บัญชี :  736-1-030971 

บริการคุณภาพ ระดับมาตรฐาน

โปร่งใส ใส่ใจแผนการลงทุน

พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา

ทีมงานเรายินดีให้บริการ
สมาชิกทุกท่าน

4,480

จำนวนสมาชิก

132,481,404.00

กำไรสุทธิปี

1,650,274,580

ทุนเรือนหุ้น