คำถามที่ 1

การฝากเงินเข้าสหกรณ์ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

คำตอบ

1.สามารถโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ได้เลย แล้วโทรแจ้ง
2.สามารถนำเงินเข้ามาฝากที่สหกรณ์ได้เลย โดยไม่ต้องเขียนแบบฟอร์มใดๆ

คำถามที่ 2

สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ไหน

คำตอบ

คลิกดาวโหลดได้ตามลิงก์นี้เลยครับ
http://rbcoop.com/fileform

คำถามที่ 3

สอบถามหน่อยค่ะ ระเบียนการสมัครสมาชิกสมทบ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

คำตอบ

โดยสมาชิกสมทบคือ ต้องเป็นทายาทสายตรงของสมาชิกสามัญ ที่อยู่ในจังหวัดราชบุรี
แต่สมาชิกสมทบตอนนี้ "ปิดรับสมัคร" ครับ