* หากยังไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน รหัสเริ่มเข้าใช้งานจะเป็น "รหัสสมาชิกสหกรณ์ (4-5 หลัก) เช่น ช9999, 9876"
** คำแนะนำ เมื่อเข้าใช้งานแล้ว ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีเพื่อความปอลดภัย

* คุณจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ก่อนเท่านั้น ถึงจะเข้าระบบได้