ประชุมใหญ่สามัญ
16 มกราคม 2564
  • เหลือเวลาอีก
  • วัน
  • ชั่วโมง
  • นาที
  • วินาที

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (Infographic)

img
img
img
img

ประกาศ สมาชิกส่งเงินทุนเรือนหุ้น 1 % ของเงินเดือน ไม่เกิน 16,000 บาท อัพเดทล่าสุด 

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี จำกัด

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด
ธนาคาร : กรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์
เลขที่บัญชี : 736-1-030971

บริการคุณภาพ ระดับมาตรฐาน

โปร่งใส ใส่ใจแผนการลงทุน

พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา

ทีมงานเรายินดีให้บริการ
สมาชิกทุกท่าน

4,326

จำนวนสมาชิก

129,489,373.24

กำไรสุทธิปี

1,607,486,550

ทุนเรือนหุ้น