ประชุมใหญ่สามัญ
16 มกราคม 2564
  • เหลือเวลาอีก
  • วัน
  • ชั่วโมง
  • นาที
  • วินาที

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ (Infographic)

img
img
img
img

สสธท. ชำระเงินเพื่อคงสภาพสมาชิกปี 2564 ภายในวันที่ 10 ธ.ค. - 25 ธ.ค. 2563 โดยนำเงินมาจ่ายที่สหกรณ์ เท่านั้น หรือฝากส่งได้ แต่ไม่รับโอนเนื่องจากสมาชิกมียอดส่งเงินที่เท่ากัน อัพเดทล่าสุด 

สมาชิกสามารถตรวจสอบ ยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น - หนี้เงินกู้ โดยตรวจสอบในเมนู ระบบสมาชิก -> พิมพ์ใบเสร็จ เดือนตุลาคม อัพเดทล่าสุด 

ประกาศ!!! เดือนตุลาคม 2563 มีหักสมาคมฌปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด 950 บาท

ประกาศ สมาชิกส่งเงินทุนเรือนหุ้น 1 % ของเงินเดือน ไม่เกิน 16,000 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี จำกัด

ชื่อบัญชี : สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จำกัด
ธนาคาร : กรุงไทย สาขาศรีสุริยวงศ์
เลขที่บัญชี : 736-1-030971

บริการคุณภาพ ระดับมาตรฐาน

โปร่งใส ใส่ใจแผนการลงทุน

พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา

ทีมงานเรายินดีให้บริการ
สมาชิกทุกท่าน

4,326

จำนวนสมาชิก

129,489,373.24

กำไรสุทธิปี

1,607,486,550

ทุนเรือนหุ้น